اصلی آداک استفاده كنید . ( لیست قطعات را ببینید ) كاربرد هر قطعه یدكی كه مورد تائید آداک نباشد ضمانت شركت شامل حال
آن نخواهد شد .
تعمیر اساسی
بعد از گذشت 90 % از طول عمر سرویس ( گر چه برای 8 تا 10 سال كار مفید تنظیم شده است ) مالك باید نسبت به تعمیر اساسی
سیستم اقدام كند . تعمیر اساسی و كلی باید بعد از پایان طول عمر دستگاه انجام گیرد . علاوه بر تستها و عملیاتی كه در برنامه زمانی
تعمیر و كنترل معین شده ، قطعات زیر حین تعمیر اساسی و كلی باید تعویض شوند .
• چرخ دنده ها در جعبه دنده
• موتور
• مهره بكسل
• روغن چرخ دنده
• قطعات اتصالی
• وسیله اتصال در سیستم كنترل
• كالسكه
قطعات كوچك ( پیچها ، واشرها ، ...... ) كه باید در حین عملیات تعمیر و مونتاژ تعویض شوند به طور جداگانه لیست نشده اند . تعمیر
اساسی و كلی كه توسط سازنده یا متخصصین ماهر شركت انجام می شود . شرایط را برای ادامه كار وینچ فراهم می كند . مقررات
بازدارنده فرعی مربوطه باید طبق دستورالعمل باشد . به كارگیری گسترده تر تنها در صورتی امكان پذیر است كه كارشناس مربوطه
شرایط را برای كار بیشتر در دفترچه كنترل و آزمایش وارد كرده باشد . تكمیل تعمیر كلی و اساسی باید در دفترچه كنترل و آزمایش ،
ثبت شود . تعمیر كلی و اساسی باید توسط كارشناسان آداک یا FEM ثبت و تائید شود . و مدت زمان كار اضافی طبق 9.755
متخصصین ماهر شركت انجام شود .
11
اوراق بازرسی ( آزمایشاتی كه باید انجام گیرد )
كنترل كلید فرمان بالابر
عملكرد صحیح كلیدها محكم بودن پیچهای كالسكه
كلید فرمان سائیدگی روی چرخها
سالم بودن سیم بكسل نگهدارنده كلید فرمان بازرسی ظاهری
كلید قطع اضطراری پلاكهای موتور
تست بدون بار تجهیزات قلاب
صدای بالابر هنگام بی باری حركت روان پولی بدون صدا
صدای بالابر از نزدیك بازرسی ظاهری پولی
چرخش روان پولی
موتور بالابر
قلاب بی صدا بودن بلبرینگها
وضعیت مناسب قلاب و قطعات آن اتصال به چرخ دنده
دم قلاب – سائیدگی مشخص نداشته باشد .
ضامن قلاب
پولیها : مهره بكسل
شكل شیار پولی سائیدگی گامها

 


مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

توضیحات بیشتر:

لازم به ذکر است جهت هر نوع سوال و یا نیاز به مشاوره همواره کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند . هرگونه سوال ویا مشاوره درخواستی خود را می توانید در سامانه پیامكی شركت با شماره 3000754659 ارسال ودر اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاهده کنید که بالابرهای سیم بکسلی  وزنجیری برقی BSA crane ارائه شده توسط بنیان صنعت آداک چه کاری می تواند برای شما انجام دهد . اگر به دنبال بالاترین انعطاف پذیری هستید ، BSA crane راه حل شماست .

 

منبع : شرکت جرثقیل سقفی ودروازه ای آداك |دستورالعمل ايمنی بهره برداری جرثقیل سقفی(11)
برچسب ها : انجام ,تعمیر ,نمایید ,شركت ,آداک ,مراجعه ,كلیك نمایید ,مراجعه فرمایید ,انعطاف پذیری ,دنبال بالاترین ,پذیری هستید ,سایت مراجعه نمایید ,انعطاف پذ